’İçimizdeki doğal iyileşme gücü, şifa için en önemli kaynaktır’’ Hipokrat

Burada hedeflenen iyileşme bedenin kendi kaynaklarını kullanarak, yaşam tarzı değişiklikleri ve doğada var olan iyileştirici unsurların da yardımıyla kişinin kendisinin de rol aldığı bir süreci başlatmaktır. Zira insan, kendi içinde bu dengesizliği yenebilecek iyileşme potansiyeline sahiptir. Hekimin görevi ise insanın içindeki bu iyileşme yeteneğini canlandırmaktır. Artık; bundan sonraki iş, hekimin değil bizzat vücudumuzdaki şifa enerjisinindir.

Bütüncül Tıbbın temeli, insanda ortaya çıkan hastalıkların, yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel, duygusal ve ruhsal boyutta gerçekleştiği varsayımına dayanır. ööHekim, hastasının hayatının tüm yönlerini ve boyutlarını ele alır. Onun yapması gereken iş, hastalığın belirtilerini kaldırmak değil, hastalığın altında yatan; zihinsel, duygusal ve ruhsal nedenleri araştırmak ve çözümlemektir.

Eğer bedeninizin yardım çığlığı attığını hissediyorsanız, belki de yeniden dengeyi sağlamanın ve bedeninizi, aklınızı ve ruhunuzu daha iyi ve bütüncül bir sağlığa kavuşturmanın zamanı gelmiştir.

Bütüncül tıp, modern tıbbın alternatifi değil, onu da içeren daha köklü bir sağlık modelidir.