Kliniğimizde zayıflamak için yapılan planlama ve uygulamalar hekim, beslenme diyet uzmanı ve psikolog denetimi ve gözetimi altında yapılmaktadır.

Bütüncül tıp yaklaşımının esas alındığı protokolde, klinik değerlendirmelerin yanında, BİA (Bioelektrik İmpedans Analizi =Vücut Kitle İndeksleri Ölçümü) ölçümleri ve kan tahlilleri yapılmaktadır. Sağlık sorunu olanlarda gerekli görüldüğü takdirde ayrıntılı tahliller istenmektedir.

So-Check cihazı ile spektrofotometrik olarak, mineral, vitamin, ağır metal ve daha pek çok parametrenin ölçümü yapılmaktadır.

Hastada ihtiyaç görüldüğü takdirde, gıda intoleransı ve bağırsak mikrobiyom analizi istenmekte, sonuçlar ile birlikte değerlendirilmektedir.

Burada amaç, bir yandan kişinin zayıflamasına engel olabilecek bir hastalığı olup olmadığını, tedavi gerektiren durum var ise yönlendirmesini ve takibini yapmak, öte yandan program süresince yapılan görüşmelerle kişinin karşılaşabileceği sorunları çözümüne yardımcı olmaktır.

Eğer bir sağlık sorunu saptanırsa, buna odaklanarak hastalığın derecesi, kişi üzerindeki etkileri ve uygulanmakta olan tedaviler öğrenilmekte ve duruma göre planlama yapılarak kişinin beslenme ve egzersiz programlarından maksimum fayda görmesi sağlanmaktadır.

Gerekli olan ön çalışmalar tamamlandıktan sonra, doğru bir yaşam, doğru bir beslenme ve yeme alışkanlıkları anlatılarak, kişiye özel hazırlanmış bir diyet listesi hazırlanır. İhtiyaç halinde, vitamin, mineral ve bazı fitoterapik desteklerden yararlanılabilmektedir.