MAGNETOTERAPİ

Yer kabuğunun doğal bir manyetik alanı vardır. Bu manyetizma hücre zarında madde alışverişini mümkün kılar, böylece atık maddeler ve toksinler uzaklaştırılır, hücrelere ve dokulara oksijenin daha fazla gitmesini sağlar ve gerekli mineraller hücre içine alınır. Kırmızı kan ve beyaz kan dolaşımında ki bu olumlu değişiklik sayesinde, hastalıklara karşı direnç artar.

Günümüzde bu sistem insanların sağlığı için kullanılmaktadır, çünkü doğal manyetik alanın yerini, sanayileşme ve ileri teknoloji nedeniyle elektromanyetik kirlenme artmıştır ve şehirleşme nedeniyle insanın toprakla ilişkisi nerdeyse tamamen kesilmiştir.

Bu durum stres, panik atak, uyku bozuklukları, kronik yorgunluk benzeri etkiler yanı sıra kanser, kalp-hipertansiyon gibi ölümcül hastalıkların artmasına ve daha genç yaşlarda görülmeye başlamasına neden olmaktadır.


Magnetoterapi, doğal ve hassas bir tedavi şekli olan manyetik alan etkileşimine dayanan yani girişimsel olmayan bir tedavi metodudur.  Bu doğal metod aynı anda bir çok hastalığın tedavisinde başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Tedavide oldukça geniş bir uygulama alanı olması, kolay uygulanabilirliği, doğal bir metod oluşu ve yan etkisi olmaması, magnetoterapiyi oldukça önemli kılmaktadır.

Elektromanyetik kirlenme, insan sağlığını tehdit eden ciddi unsurlardan birisidir. Yüksek gerilim hatlarından cep telefonu dalgalarına, radyo ve tv dalgalarından ev ve iş yerlerindeki bilgisayar ve elektrikli diğer eşyaların yaydığı elektromanyetik dalgalara kadar, maruz bulunulan elektromanyetik kirlenme sosyal yaşam ortamında hemen her yerde sağlıksız bir atmosfer yaratmaktadır. Magnetoterapi teknolojinin beraberinde getirdiği bu elektromanyetik kirlenme ortamının insan vücudunda oluşturduğu zararlı etkileri ortadan kaldırarak doğal ve kirlilikten arındırılmış bir ortam koşulu oluşturur..

Tüm bu etkilerinin yanında, magnetoterapi, etki mekanizmalarının da bir sonucu olarak günlük zindelik, cinsel fonksiyonlarda performans artışı, bedensel faaliyetlerde aktivite artışı, entelektüel kapasitede artış, unutkanlığın giderilmesi, uyku düzeninin sağlanması ile insan vücudunun üst düzey bir biyoritme ulaşmasını teşvik eder.

 

MAGNETOTERAPİNİN ETKİSİ NEDİR?

Vejetatif sinir sisteminde düzenleyici

Kemik, kıkırdak, kas ve kan hücrelerinin uyarılması,

Sinirlerde onarım,

. Yaraların iyileşmesi,

. Ağrıların hafifletilmesi,

. Metabolizma durumunun iyileştirilmesi,

. Daha iyi dolaşım ve madde alışverişi yoluyla daha iyi boşaltım,

. Makrofajların aktifleştirilmesi (Bağışıklık sistemi fagosit hücreleri)

. Adrenalin, noradrenalin, serotonin(stres hormonları) reseptörlerinin hassasiyetinin azaltılması ve böylece stres, depresyon ve anksietenin azaltılması,

. Barsakta plexus myentericusun düzenlenmesi ve böylece sindirim işlevinin düzenlenmesi,

. İmmun sistemin (bağışıklık sistemi) güçlendirilmesi,

. Daha iyi metabolizma ve daha iyi kan dolaşımı sayesinde alınan ilaçlarda iyi etki

. Kalp çarpmasının normalleştirilmesi,

. Solunum kaslarının daha iyi çalışması sayesinde solunum hacminin arttırılması,