Otoimmün Hastalıklar

Bir hastane polikliniğinde,

  • Endokrin uzmanına başvuran haşimato hastası,
  • Gastroenteroloji uzmanına başvuran ülseratif kolit, chron hastası,
  • Cildiye uzmanını bekleyen sedef ya da lupus hastası görebilirsiniz. Hepsi ayrı ayrı yerlerde beklemekteler. Oysa hepsini oraya getiren neden tek bir şey var, o da otoimmun hastalıktır.

Otoimmün hastalıklar her ne kadar çeşitli organlarda ortaya çıksa bile aslında bu hastalıklar doğrudan o organların hastalığı değil, ️bağışıklık sistemi ️hastalığıdır.

“Otoimmün hastalık dediğimiz şey, deyim yerinde ise, bağışıklık sisteminin yoldan çıkması, sapıtmasıdır.”

Sonuçta vücudumuzu iç ve dış tehditlere karşı koruması gereken sistem, kendi dokusuna karşı saldırıya geçer. Asıl çözümlenmesi gereken şey bu otoimmün saldırıdır. Otoimmün saldırı ortadan kaldırıldığında yakınmalar azalarak bitecektir.

Burada sorulması gereken soru, bağışıklık sistemini yoldan çıkaran şey nedir?

İmmün sistemimizin merkezi bağırsaklarımızdır. Dolayısıyla bağırsaklarımızı iyileştirmeden sorunların üstesinden gelemeyiz.

Bağırsaklarınız sağlıklı değilse bağışıklık sisteminizin de sağlıklı olabilmesi mümkün değildir. 

Uzun süreli stres kronik enflamasyona yol açarak bizi hastalığa daha duyarlı hale getirebilir.