Bütüncül Tıp

BÜTÜNCÜL TIP YAKLAŞIMI ile hedeflenen iyileşme;  bedenin kendi kaynaklarını kullanarak, yaşam tarzı değişiklikleri ve doğada var olan iyileştirici unsurların da yardımıyla kişinin kendisinin de rol aldığı bir süreci başlatmaktır. Zira insan, kendi içinde bu dengesizliği yenebilecek iyileşme potansiyeline sahiptir. Hekimin görevi ise insanın içindeki bu iyileşme yeteneğini canlandırmaktır. Artık; bundan sonraki iş, hekimin değil bizzat vücudumuzdaki şifa enerjisinindir.

Bütüncül Tıbbın Temeli

Bütüncül Tıbbın temeli, insanda ortaya çıkan hastalıkların, yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel, duygusal ve ruhsal boyutta gerçekleştiği varsayımına dayanır.

Eğer bedeninizin yardım çığlığı attığını hissediyorsanız;

Belki de yeniden dengeyi sağlamanın ve bedeninizi, aklınızı ve ruhunuzu daha iyi ve bütüncül bir sağlığa kavuşturmanın zamanı gelmiştir.

Doktor mu? Hekim mi?

Doktor hastalıkla uğraşır, hekim ise hastayla,

Doktor hastalığı bulmaya çalışır, hekim ise onun altında yatan duyguları anlamaya, 

Doktor hastayı bir hastalık ismi ile etiketler, hekim ise etiketi kaldırır, 

Doktor bakar, hekim görür, 

Hastayı iyileştirmek doktorun işidir, hekiminise sorumluluğudur, 

Doktor semptomları, şikayetleri iyileştirir, hekim ise hastayı,

Doktor bilir, hekim farkeder, 

Doktor talimat verir, hekim ikna eder, 

Doktor sakinleştirici ilaç verir, hekim ise sakinleştirir,

Doktor hastalığın iyileşmesi için ilaç verir, hekim ise en büyük şifacının kişinin kendi bedeni olduğuna inanır, 

Dolayısıyla “hekim “in kendisi ilaç gibi olmalıdır.

Doktoru her yerde bulabilirsiniz, ama hekimi bulmak için çaba gerekir!

Bütüncül tıp, modern tıbbın alternatifi değil, onu da içeren daha köklü bir sağlık modelidir.

Modern yaşam tarzının getirdiği sorunlar, bu hastalıkların neredeyse patlama seviyesine gelmesinde büyük etkendir.

Modern tıp paradigmasının bu süreçte kronik hastalıkların tedavisinde yetersiz kalmasıdır.

Bütüncül sağlık yaklaşımı çok önemlidir

Çünkü fiziksel, zihinsel, sosyal ve varoluşsal anlamda gerçekten en iyi sağlığı elde etmek için bedeni bir bütün olarak görmeli ve desteklemeliyiz.

Ekibimiz