Bütüncül Beslenme

Bütüncül tıp hastalığın nasıl tedavi edileceğinden önce, insanı hasta eden süreçlerin tespit edilmesini sağlar. Hastalıkların seyrinden çok, hastalığı oluşturan durumların nedenlerini sorgulayarak, bu nedenler için çözüm bulmayı hedefler.

Bütüncül beslenmede bu yaklaşım doğrultusunda sizi; zihinsel, bedensel ve ruhsal etkenlerinizi de değerlendirerek fonksiyonel bozukluğu ortaya çıkarmaya ve tedavi etmeye odaklanır.

Bütüncül yaklaşımda beslenme en önemli konudur. Çünkü kronik hastalıkların en büyük nedeni bağırsak geçirgenliği ve bağırsaklarımızdaki kötü bakterilerdir. Burada yapılması gereken doğru besinleri seçerek doğru beslenmeyi yaşam biçimi haline getirmektir.

Bütüncül beslenme hangi durumlar için faydalı olur?

  • Otoimmün hastalıklar: Sedef, Mulitpl Skleroz, RomatoidArtrit, HaşimotoTiroiditi, Tip 1 Diyabet vb. hastalıklar
  • Kanser
  • Bağırsak hastalıkları: İrritabl Bağırsak Sendromu (Spastik Kolon, Hassas Bağırsak), Ülseratif Kolit, Kron, Tanısı konamamış diğer bağırsak sorunları
  • Metabolik Hastalıklar: Kanser, İnsülin Direnci, Tip 2 Diyabet, Hipotiroit, Kuşing Sendromu, Kronik Yorgunluk Sendromu, Fibromiyalji, Kemik erimesi (Osteoporoz)
  • Psikiyatrik Durumlar: Depresyon 
  • Nörolojik Hastalıklar: Alzheimer ve öncesi durumlar, Parkinson
  • Cilt Sorunları: Akne, Egzama, Diğer dermatit türleri
  • Hasta/Danışan bir insandır, sadece bir hastalık olarak görmez.
  • Bütüncül beslenme; bir kişinin yaşamının tüm yönlerini ele alarak çeşitli sağlık uygulamalarının hasta ve tıp hekimini içeren takım yaklaşımını benimser.
  • Amaç ise sadece semptomları hafifletmek değil, durumun sebep tespiti göz önünde bulundurmaktır.

Fonksiyonel tıp diyetisyeni eğitimi almış diyetisyenimiz kontrolünde gerçekleştiriliyor.