GENEL SAĞLIK DEĞERLENDİRMESİ “CHECK-UP”

Henüz kendini göstermemiş olası bir hastalığın erken tanısı amacıyla yapılan genel muayene ve kapsamlı bir tarama çalışmasıdır.

Amaç, hastalık ortaya çıkmadan önce gerekli önlemleri alarak, kişiye sürdürülebilir sağlıklı yaşam becerilerinin anlatılması ve planlanmasıdır.

Kronik hastalıkların erken tanısı ve buna yönelik alınacak önlemler, bireyin daha sağlıklı ve konforlu bir yaşam sürmesine yardımcı olacaktır.

Genel sağlık değerlendirmesi “kişiye özel” olmalıdır. Bu sayede hem maliyet hem de gereksiz yüksek doz radyasyona maruz kalmanın önüne geçilebilir.

MR, Tomografi, Kemik dansitometresi, mamografi , diğer radyolojik tetkikler, ancak gerek görüldüğünde klinik tablonun kesin teşhisi için yapılır.

Hastanın öyküsü bu süreçte en önemli bilgileri barındırır. Zira biyolojimizi belirleyen, biyografimizdir. Bunu okumayı başardığımızda, pek çok laboratuvar ve görüntüleme tekniklerinden daha fazla bilgi elde edebiliriz.

Elbette, olmazsa olmaz genel fizik muayene

Elektrokardiyografi tetkiki ve değerlendirilmesi

Laboratuvar tetkikleri

Tanita vücut analiz cihazı ile biyoempedans ölçüm yapılması, sonucun yorumlanması ve hastanın bilgilendirilmesi. (Vücut kas ve yağ oranının hesaplanması ve özellikle iç organlar civarındaki yağ dağılımının saptanması ile  metabolizmanın durumu, insülin direnci, şeker hastalığı, koroner arter hastalığı, inme riskinin araştırılması.)

So-check cihazı ile spektrofotometrik yolla yapay zeka ile başta mineraller, ağır metaller, vitaminler ve antioksidan düzey olmak üzere pek çok parametrenin değerlendirmesi yapılır.

Eğer hastanın sağlık durumu ileri radyolojik veya genetik tetkiklere gereksinim gösterirse anlaşmalı laboratuvardan ilgili tetkiklerin istenmesi

Tıbbi süreç ve sonuçların değerlendirilmesi, yaşam tarzı değişiklikleri ve gerekiyorsa takviyelerin önerilmesi ile sonuçlandırılır.

Tam Kan Sayımı

Sedimentasyon

CRP (High Sensitive)

Karaciğer Fonksiyon Testleri (SGOT, SGPT, GGT)

Böbrek Fonksiyon Testleri (Üre, Kreatinin)

Kan Şekeri

Ürik Asit

HbA1C

Açlık İnsülini

Kan yağları (Total kolesterol, HDL kolesterol, LDL kolesterol ve Trigliserid)

Mineraller (kalsiyum, fosfor, sodyum, potasyum, magnezyum, demir ve demir bağlama kapasitesi, selenyum, çinko, iyot)

Total protein/Albumin

T. Bilirubin/D. Bilurubin

Tiroid hormonları ve antikorları (TSH, ST4, ST3, Anti-TPO, AntiTG, Tyroglobülin)

DHEA SO4

D vitamini

PTH (parathormon)

B12 vitamini

Folik asit

Kortizol

Ferritin

Homosistein

Tam idrar tetkiki

Erkeklerde ayrıca, PSA ve Serbest PSA, total testosteron, serbest testosteron ve  estradiol (E2)

Kadınlarda FSH, LH, estradiol, progesteron, Prolaktin

Doku Transglutaminaz IGA

Gliadin Antikor IGA(DGP)

Gliadin Antikor IGG(GDP)

Apolipoprotein A

Apolipoprotein B

Fosfolipaz A2 reseptör Antikoru (PLA2-R)

Lipoprotein A (LPA)

Zonulin(Gaita)

Calprotectin(Gaita)

Alfa 1 Antitripsin(Gaita)

CandidaAlbicans Antijeni

CandidaAlbicans Antikoru

CandidaTiplendirme

Kliniğimiz, kadın/erkek standart ve genişletilmiş checkup paketleri ile hizmetinizdedir.