GENEL SAĞLIK DEĞERLENDİRMESİ “CHECK-UP”

Check-up, henüz kendini göstermemiş olası bir hastalığın erken tanısı amacıyla yapılan genel muayene ve kapsamlı bir tarama çalışmasıdır. Amaç, hastalık ortaya çıkmadan önce gerekli önlemleri alarak, kişiye sürdürülebilir sağlıklı yaşam becerilerinin anlatılması ve planlanmasıdır. Kronik hastalıkların erken tanısı ve buna yönelik alınacak önlemler, bireyin daha sağlıklı ve konforlu bir yaşam sürmesine yardımcı olacaktır.

Genel sağlık değerlendirmesi “kişiye özel” olmalıdır.

MR, tomografi, kemik dansitometresi, mamografi ve diğer radyolojik tetkikler ancak gerek görüldüğünde klinik tablonun kesin teşhisi için yapılır.

Standart “Genel Sağlık Değerlendirmesi” programımızda yapılan işlemler nelerdir?

Hastanın öyküsü bu süreçte en önemli bilgileri içerir. Zira biyolojimizi belirleyen, biyografimizdir. Bunu okumayı başardığımızda, pek çok laboratuvar ve görüntüleme tekniklerinden daha fazla bilgi elde edebiliriz. Sırasıyla yapılan işlemler şunlardır:

 1. Genel fizik muayene
 2. Elektrokardiyografi tetkiki ve değerlendirilmesi
 3. Laboratuvar tetkikleri
 4. Tanita vücut analiz cihazı ile biyoempedans ölçüm, sonucun yorumlanması ve hastanın bilgilendirilmesi (Vücut kas ve yağ oranının hesaplanması ve özellikle iç organlar civarındaki yağ dağılımının saptanması ile  metabolizmanın durumu, insülin direnci, şeker hastalığı, koroner arter hastalığı ve inme riskinin araştırılması)
 5. So-check cihazı ile spektrofotometrik yolla yapay zeka ile başta mineraller, ağır metaller, vitaminler ve antioksidan düzey olmak üzere pek çok parametrenin değerlendirilmesi
 6. Hastanın sağlık durumu ileri radyolojik veya genetik tetkiklere gereksinim gösterdiği takdirde anlaşmalı laboratuvardan ilgili tetkiklerin istenmesi
 7. Tıbbi süreç ve sonuçların değerlendirilmesi, yaşam tarzı değişiklikleri ve gerekiyorsa takviyelerin önerilmesi ile sonuçlandırılır.
 • Tam Kan Sayımı
 • Sedimentasyon
 • CRP (High Sensitive)
 • Karaciğer Fonksiyon Testleri (SGOT, SGPT, GGT)
 • Böbrek Fonksiyon Testleri (Üre, Kreatinin)
 • Kan Şekeri
 • Ürik Asit
 • HbA1C
 • Açlık İnsülini
 • Kan yağları (Total kolesterol, HDL kolesterol, LDL kolesterol ve Trigliserid)
 • Mineraller (kalsiyum, fosfor, sodyum, potasyum, magnezyum, demir ve demir bağlama kapasitesi, selenyum, çinko, iyot)
 • Total protein/Albumin
 • T. Bilirubin/D. Bilurubin
 • Tiroid hormonları ve antikorları (TSH, ST4, ST3, Anti-TPO, AntiTG, Tyroglobülin)
 • DHEA SO4
 • D vitamini
 • PTH (parathormon)
 • B12 vitamini
 • Folik asit
 • Kortizol
 • Ferritin
 • Homosistein
 • Tam idrar tetkiki
 • Erkeklerde ayrıca, PSA ve Serbest PSA, total testosteron, serbest testosteron ve  estradiol (E2)
 • Kadınlarda FSH, LH, estradiol, progesteron, Prolaktin

Doku Transglutaminaz IGA

Gliadin Antikor IGA(DGP)

Gliadin Antikor IGG(GDP)

Apolipoprotein A

Apolipoprotein B

Fosfolipaz A2 Reseptör Antikoru (PLA2-R)

Lipoprotein A (LPA)

Zonulin (Gaita)

Calprotectin (Gaita)

Alfa 1 Antitripsin (Gaita)

Candida Albicans Antijeni

Candida Albicans Antikoru

Candida Tiplendirme