Nefes Terapisi

Nefesi incelersek, nefes alma alışkanlıklarımızın sadece varlığımızı yansıtmakla kalmayıp, aynı zamanda varlığımıza derin bir etkisi olduğunu fark ederiz. Nefes alma şeklimiz tüm varlığımızı etkiler. Zihinsel, duygusal durumlarımız, sinir sistemimiz, hormonal dengemiz kısacası bedenin ve zihnin tüm fonksiyonları nefes düzenimizden doğrudan etkilenir.

Yanlış nefes alışkanlıkları gerginliğe ve strese neden olur. Doğru nefes alışkanlıkları ise bütünsel sağlığımızı destekler. Doğru solunum yapmak için öncelikle bedenin buna uyumlu hiza, esneklik ve kapasitede olması gerekir.

Hatha yoga’da asanalar (fiziksel duruşlar) ile beden, pranayama (yoga nefes egzersizleri) ile solunum kasları nefesin en sağlıklı şekilde olmasına katkı sağlar. Doğru nefesin ne olduğu öğretilip bedende bütünleştirmek ana amaç olup, ötesindeki hedefler için farklı pratikler uygulanmaktadır.