“GELECEĞİN TIBBI”: TİTREŞİM TIBBI

Canlı ve cansız olarak kabul ettiğimiz her şey enerji ile titreşir ve tüm bu enerjiler bir bilgi içerir. Fiziksel bedenimizde bir enerji alanı ile çevrilidir. Bu alan hem bilgi merkezi hem de son derece hassas bir algılama sistemidir. Bu sistem içerisinde kişi başkasının enerji bedeninden bilgi alabileceği gibi başkaları da o kişiden bilgi alabilirler. Bizi çevreleyen bu alan, olumlu ya da olumsuz, iç ve dış deneyimlerimiz tarafından ortaya çıkan, duygusal titreşimleri de içinde barındırır. Bunun etkisi de, bu titreşimler kendini fizik bedende görünür hale getirir. Yani bireyin hayatı, deneyimleri, yaşadıkları, travmaları kısaca, biyografisi, biyolojisini belirlemede oldukça etkilidir.

Biorezonans ise rezonans prensiplerinin tıpta kullanım şeklidir. Her maddenin kendine özgü bir titreşimi ve dolayısıyla bir dalga modeli vardır. Belirli hastalıklar, insanın doğal titreşimlerinin bozulmasına yol açar. Sonuçta normal olmayan bir dalga modeli ortaya çıkacaktır. Bu hücresel fizyolojiyi düzenlemek amacıyla enerji alanlarının tekrar dengelenmesi, yani titreşimsel iyileştiriciler, insan vücudunun daha yüksek bir düzeyde işlev görmesi için komut oluştururlar. Doğru zamanda, doğru yere uygun yöntem ile uygulanacak titreşim, hastanın iyileşmesini başlatacaktır.

Pek çok farklı iyileştirici frekans uygulamaları mevcuttur. Uygulanabilen titreşimler, mekanik, akustik ya da elektromanyetik olarak karşı tarafa aktarılabilir.

BRT Cihazları

Biorezonans terapilerini incelediğimizde ise öncelikle BRT cihazlarıyla karşılaşmaktayız. Hem dünyada hem de ülkemizde gün geçtikçe yaygınlaşmakta olan bu cihazlar canlı organizmayı elektromanyetik titreşimlerden oluşan bir sistem olarak görür ve cihazlar yardımıyla yapılan bu tedaviler organizmada titreşim bazlı değişiklikler yapmayı amaçlar. BRT, bize klasik tıp yöntemleri ile konulan bir teşhisin sınırları dışına çıkarak, altta yatan nedenlere ilişkin önemli bilgiler verir. Bu konuda yapılacak kapsamlı çalışmalarla endojen düzenleyici kuvvetler aktive edilebilir ve onları sağlığa geri dönüş için gerekli olduğu ölçüde müdahale eden patolojik etkilerden arındırılabilir.